मॅंगो डिलाईट

Published by अलका फडणीस on   May 9, 2019 in   2017Food Corner

मॅंगो डिलाईट बनवण्यासाठी –

  • साहित्य:
  1.  १२ हापूस आंबे
  2. १ डबा अमूल फ्रेश क्रीम
  3. १/२ डबा कन्डेन्स्ड मिल्क
  • कृती:

दहा हापूस आब्यांच्या रस काढावा, दोन आंब्याचे बारीक तुकडे, फोडी कराव्या. आंब्याचा रसात क्रीम व कन्डेन्स्ड मिल्क नीट मिक्स करावे. त्यात आंब्यांचे तुकडे (फोडी) घालावे व थंड करावे. छान पारदर्शक बाऊलमधून थंड सर्व्ह करावे.

  • टीप:

आंब्याऐवजी मॅंगो पल्प वापरला तरी चालेल. परंतु मॅंगो पल्प वापरायचा असल्यास कन्डेन्स्ड मिल्क वापरू नका. कारण मॅंगो पल्प मध्ये साखर असते.