Saturday, 18 November 2017 18-Nov-2017

Sankashta Chaturthi – Moonrise timings

Sankashta Chaturthi

November 2017

ठिकाण वेळ ठिकाण वेळ ठिकाण वेळ ठिकाण वेळ 
मुंबई21.13वर्धा 20.46पणजी 20.37अकोला 20.53
ठाणे21.12यवतमाळ 20.48धुळे 20.27औरंगाबाद 21.01
पुणे21.09बीड 21.01जळगाव 20.24भुसावळ 20.57
रत्नागिरी21.14सांगली 21.09परभणी 20.21बुलढाणा 20.56
कोल्हापूर21.11सावंतवाडी 21.14नांदेड 20.18इंदौर 20.54
सातारा21.1सोलापूर 21.02उस्मानाबाद 20.25ग्वाल्हेर 20.38
नाशिक 21.07नागपूर 20.43भंडारा 20.07बेळगाव 21.11
अहमदनगर 21.05अमरावती 20.49चंद्रपूर 20.1मालवण 21.15

December 2017

ठिकाण वेळ ठिकाण वेळ ठिकाण वेळ ठिकाण वेळ 
मुंबई21.01वर्धा 20.46पणजी 21.02अकोला 20.4
ठाणे21यवतमाळ 20.48धुळे 20.49औरंगाबाद 20.49
पुणे20.57बीड 21.01जळगाव 20.46भुसावळ 20.45
रत्नागिरी21.02सांगली 21.09परभणी 20.44बुलढाणा 20.44
कोल्हापूर20.59सावंतवाडी 21.14नांदेड 20.41इंदौर 20.42
सातारा20.58सोलापूर 21.02उस्मानाबाद 20.49ग्वाल्हेर 20.26
नाशिक 20.55नागपूर 20.43भंडारा 20.29बेळगाव 20.59
अहमदनगर 20.53अमरावती 20.49चंद्रपूर 20.32मालवण 21.03